Incontro XL performed By Andre Heuvelman & Live Orchestra

Het slotstuk “Incontro”, gecomponeerd door Eddy Koopman, zorgt voor collectieve ontroering in de zaal. De muzikanten en het koor, ze brengen dit stuk met zoveel gevoel en emotie dat het de hele zaal overweldigt, emotioneert en diep raakt. Je voelt in alles de liefde voor de medemens. Zo troost je een nabestaande die zijn of haar dierbare is kwijtgeraakt.

Personal bloc by Liselotte Mentink  over de inspiratie middag voor de omgekomen Nederlandse poolreizigers Marc& Philip